Ubezpieczenia na życie

Życie Direct

  • Ochrona do 85 roku życia
  • Zawarcie ubezpieczenia online i bez badań lekarskich
  • Gwarancja niezmienności składki przez cały okres trwania umowy
  • Zwrot składek w razie zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie karencji
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane