Konto Oszczędnościowe

 • 2,8% w skali roku przez 4 miesiące na Nowe środki do 200 tys. zł
 • Bezpłatne
 • Zawsze oprocentowane
 • Stały dostęp
 • Swoboda wpłat i wypłat
Nota prawna
Konto Proste Zasady
PODSTAWOWE KONTO W OFERCIE

Konto Proste Zasady

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za przelewy krajowe w Bankowości Internetowej i Mobilnej
 • do 3,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym
Nota prawna
Konto Proste Zasady
OD 18. DO 26. ROKU ŻYCIA

Konto Proste Zasady

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta
 • 0 zł za kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za przelewy krajowe w Bankowości Internetowej i Mobilnej
 • do 3,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym
Nota prawna

Twój Bank blisko Ciebie

bankuj wygodnie!

Nowoczena Bankowość Mobilna
Nowoczesna Bankowość Mobilna
Bankowość Internetowa
Bankowość Internetowa wyróżniona w rankingu Newsweek 2018
Sieć oddziałów w całej Polsce
Blisko 400 oddziałów w całej Polsce
Infolinia czynna całą dobę
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Nota prawna

Promocyjne oprocentowanie 2,8% w skali roku do 200 tys. zł oraz 2% w skali roku dla nadwyżki od 200 tys. zł do 400 tys. zł dotyczy wyłącznie Nowych środków w rozumieniu Regulaminu Oferty Specjalnej. Warunkiem przystąpienia do Oferty Specjalnej (dalej: „Oferta”) jest spełnienie w okresie od 19.08.2019 r. do 22.09.2019 r. oraz w całym Okresie trwania Oferty łącznie następujących warunków: posiadanie Konta Oszczędnościowego oraz Konta Osobistego, udzielenie i utrzymanie Zgód marketingowych, brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, wpływ Nowych środków na Konto Oszczędnościowe w okresie 19.08.2019- 22.09.2019r.

Ofertą nie są objęte Konta Oszczędnościowe prowadzone jako wspólne rachunki płatnicze. Uczestnik może wyłącznie raz przystąpić do Oferty. Oferta obejmuje tylko jedno Konto Oszczędnościowe w okresie jej trwania. W przypadku posiadania więcej niż jednego indywidualnego konta oszczędnościowego w Banku, Ofertą może zostać objęte najstarsze z nich. Z Oferty nie może skorzystać uczestnik poprzednich edycji „Na nowe środki”, któremu od 19.08.2019 r. do 22.09.2019 r. zakończył się okres ich trwania. Po zakończeniu uczestnictwa w Ofercie oprocentowanie zgodne z Tabelą oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych dla Klientów indywidualnych w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin, Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela oprocentowania dostępne na getinbank.pl i w placówkach Banku. Prowadzenie Konta Oszczędnościowego i Konta Osobistego to prowadzenie rachunków płatniczych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Getin Bank zajął 2. miejsce w kategoriach „Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A.

Opłata za prowadzenie rachunku Konto Proste Zasady: 0 zł lub 8 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania w poprzednim miesiącu min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną do Konta Proste Zasady lub BLIKIEM (bez względu na kwotę transakcji). Oplata nie jest również pobierana od Klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Promocja „Polecam Proste Zasady V edycja” obowiązuje do 31.10.2019 r. Z Promocji skorzystać mogą Obecni Klienci i Nowi Klienci, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji "Polecam Proste Zasady - IV edycja", w tym wyrażą Zgody Marketingowe. Szczegóły w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie: www.getinbank.pl oraz w placówkach Getin Banku. Szczegóły dotyczące oferty Konta Proste Zasady oraz Tabela Opłat i Prowizji dostępne są na stronie: www.getinbank.pl oraz w placówkach Getin Banku.

Oferta Specjalna „Bonus za aktywność – VI edycja” skierowana do osób fizycznych nieposiadających Konta Osobistego w okresie od 11.05.2017 r. do 31.08.2019 r., które spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Oferty Specjalnej, w tym otworzą Konto Osobiste, zapewnią wpływ Wynagrodzenia na Konto Osobiste w kwocie min. 1000 zł miesięcznie oraz wyrażą Zgody marketingowe dla Getin Noble Bank S.A. Przystąpienie do promocji możliwe do dnia 30.11.2019 r. Szczegóły w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus za aktywność – VI edycja” dostępnym na stronie: www.getinbank.pl oraz w placówkach Getin Banku.

W rankingach Bankier.pl Getin Bank zwyciężył najczęściej zajmując I miejsce w 2018 roku w kategorii Najlepsze konto oszczędnościowe. Więcej informacji na temat "Rankingu Roku" dostępnych jest na stronie Bankier.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym:

 • przez prowadzenie Konta Osobistego i Konta Oszczędnościowego rozumie się usługi prowadzenia rachunku płatniczego,
 • przez wydanie karty debetowej rozumie się usługę wydania karty płatniczej, - przez korzystanie z karty do konta rozumie się obsługę karty debetowej, (jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika),
 • przez korzystanie z karty do konta rozumie się obsługę karty debetowej, (jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika)
 • przez wypłaty z bankomatów rozumie się usługę wypłaty gotówki,
 • przez Bankowość Internetową i Mobilną rozumie się usługi bankowości elektronicznej
 • przez przelew krajowy rozumie się usługę polecenia przelewu z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

Getin Bank zajął 3. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”, 2. miejsce w kategoriach „Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl

Aktualne regulaminy, karty produktów, teksty umów, tabele oraz warunki ubezpieczenia opłat dostępne na www.getinbank.pl

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.